e-bog Karl Marx Jørn Loftager

Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men det, som det kommer an på, er at forandre den.-Karl MarxDer hersker ingen tvivl om den vidtrækkende betydning, som Karl Marx har haft for politik i praksis. De seneste par hundrede års politiske historie lader sig simpelthen ikke skrive uden reference til sociale og politiske kræfter, konflikter og bevægelser, som er uløseligt forbundet med Marx.Marx værk er uhyre omstridt, og dele af det må betragtes som tilbagevist af den historiske udvikling. Mange i moderne statskundskab vil ikke føle nogen gæld til Marx og helst tage afstand til en samfundsteori, der har været udgangspunkt for så mange totalitære styrer. Men samtidig rummer Marx forfatterskab fortsat så dybe indsigter og udfordrer så mange konventioner, at læsningen igen og igen giver anledning til både inspiration og anfægtelser.Jørn Loftager analyserer og diskuterer i denne bog Karl Marx omfattende forfatterskab ud fra en klar overbevisning om, at man fortsat kan blive klogere af at studere denne monumentale skikkelse i moderne samfundsvidenskab og politik trods de samfundsmæssige følger af forfatterskabet. IndholdsoversigtRedaktionelt forord Kapitel 1. Marx liv, indflydelse og relevansKapitel 2. Idealisme og materialisme Kapitel 3. Teori og kritik - fortolkning og forandringKapitel 4. En almen teori om historie og samfund?Kapitel 5. Generaliseret vareproduktion: arbejdskraft som vareKapitel 6. Merværdi og udbytning - samfundsmæssiggørelse og retfærdighed Kapitel 7. Klasser og funktionel differentiering Kapitel 8. Politik mellem klasser, identiteter og funktionel differentiering Kapitel 9. Afslutning: Marx og civilisationskritikken Litteratur

  • Navn: Karl Marx
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere: Jørn Loftager
  • Sprog: Dansk